Ikke alle self-storage anlæg er ens – og du bør sikre, at dit valgte anlæg opfylder dine behov.

1. Opfyldelse af den Europæiske standard – medlem af den danske brancheforening.

Der er en europæisk standard for self storage, der definerer minimumsbetingelserne for sikkerhed i og omkring anlægget, samt sikrer beskyttelse af kunderne. Alle danske medlemmer af brancheforeningen skal også opfylde standarderne omkring rum-størrelser. Nogle udbydere vil tilbyde kubikmeter – andre kvadratmeter. Du skal forholde dig til den frie loftshøjde, når der bliver målt i kubikmeter.

Dette er specielt vigtigt for rum med stor loftshøjde, hvor du måske ikke bruger al pladsen. Du skal også forholde dig til, hvor tit du vil have adgang til dine opbevarede ting, så du kan vurdere, hvor tæt du ønsker at pakke dine ting. Hvis du ikke skal have adgang til dine ting, kan det være fristende at tage et lidt mindre rum – og pakke dine ting lidt tættere. Dette vil omvendt formentligt også gøre det lidt mere besværligt, når du engang skal have flyttet tingene ud igen.

2. Dit rum – din nøgle

Self storage handler om at have plads til at opbevare dine ting uden for hjemmet. Det er kun dig, der skal have adgang til dit opbevaringsrum, og kun hvis du har givet samtykke bør opbevaringsvirksomheden have adgang til rummet. Dine ejendele bør være opbevaret i et aflåst rum, og adskilt fra andre kunders ejendele

3. Tilstrækkelig ventilation

Dit opbevaringsrum bør være tilstrækkeligt ventileret for at forebygge lugtgener, fugt og skimmel. Rummet bør ikke lugte indelukket eller gammelt – og der skal være mulighed for at frisk luft kan cirkulere igennem lokalet.

4. Sikkerhed

Dine ejendele bør opbevares i sikre lokaler. Som minimum bør der være TV-overvågning af alle ind- og udgange. Ligeledes bør der være adgangskontrol for at komme ind og ud af bygningen. I nogle tilfælde kan udbyderen vælge at have individuelle rumalarmer og nummerplade genkendelse.

5. En juridisk bindende kontrakt

Self-storage er en selvreguleret branche, så du skal sikre dig, at der er en kontrakt mellem dig og udbyderen, der sikrer, at alle forhold er aftalt imellem jer. Dette sikrer, din ret til at komme til dine ting, men også hvad der sker med dine ting, hvis du ikke betaler din leje.

6. Forsikring

Hvis dine ejendele er værd at opbevare, så er de også værd at forsikre. Dit opbevaringscenter burde være i stand til at tilbyde dig en forsikringsløsning, mens dine ting er opbevaret – eller henvise dig til et firma, der kan hjælpe dig med forsikring af dine ejendele. Opbevaringsvirksomheden bør ligeledes have en forsikring, der dækker i fald virksomheden er ansvarlig for skader på ejendele, mens de er opbevaret..

7. Adgang

Dit opbevaringsrum bør være lettilgængeligt – især hvis du skal bruge det regelmæssigt. Anlægget bør have et velfungerende lasteområde, som ideelt set beskytter mod vind og vejr. Øvre etager bør have adgang via elevator, så du undgår trapper..

8. Åbningstider

De forskellige opbevaringsanlæg har forskellige åbningstider – og det er langt fra alle, der har åbent 24/7 for adgang til dine ejendele. Nogle vil have begrænset adgang i aften- og nattetimerne – og nogle vil måske have begrænset åbning i weekender og på helligdage. Har du brug for adgang til dit rum på sene tidspunkter, så bør du sikre dig dette inden du underskriver kontrakten.

9. Rumstørrelse

Self storage handler om fleksibilitet. De fleste udbydere har en bred vifte af forskellige rumstørrelser, med forskellige priser. Det er en god ide at mødes med personalet på anlægget for at forklare om kontrakten, gennemgå sikkerheden, samt forklare hvordan man får mest ud af servicen.

10. Personalet

De fleste opbevaringsanlæg er bemandet – eller har en eller anden form for opsyn/vedligeholdelse af lokalerne. Den bedste måde hvorpå du sikrer, at en udbyder opfylder de europæiske standarder er at sikre, at de er medlem af den danske brancheforening.