Self Storage Association Denmark (SSAD) er den danske brancheforening for operatører der udlejer selvbetjente depotrum til private og erhvervsdrivende. 

Den danske self storage forening blev stiftet i 2004 og har i dag 8 medlemmer. Foreningen har til formål at støtte sine medlemmer og fungere som samarbejdsorgan ved kontakt mellem foreningens medlemmer og offentlige myndigheder.

Foreningen medvirker til at standardisere og højne kvaliteten i branchen og dermed skabe en bæredygtig og selvreguleret self storage branche i Danmark.

Foreningens bestyrelse er sammensat af erfarne repræsentanter fra foreningens medlemsvirksomheder, der tilbyder tid og ekspertise på frivillig basis for at støtte foreningens værdi og vækst.