Den europæiske brancheorganisation, FEDESSA, har defineret kriterierne for den europæiske self-storage standard.

Denne europæiske standard sikrer, at kunder trygt kan opbevare deres ejendele på alle anlæg, hvor operatøren er medlem af den lokale self-storage forening. Standarden bekræfter, at virksomheden efterlever kravene til sikkerhed, byggestandard og drift af anlægget.

Den europæiske self-storage standard dækker følgende:

 • Anlægget har en sikker afgrænsning, som kan være selve bygningen eller et hegn rundt om ejendommen.
 • Adgang til - og kontrol af denne - er adskilt fra enhver anden virksomhedsaktivitet eller andre lagertyper.
 • Anlægget skal have et adgangskontrolsystem, der sikrer, at kun anlæggets kunder har adgang til opbevaringsområdet.
 • Anlægget skal være rent, tørt og vandtæt.
 • Anlægget skal være videoovervåget, med særlig fokus på ind- og udgange (ind- og udkørsler) – og optagelser skal gemmes i mindst 14 dage.
 • Anlægget skal leve op til krav fra brandmyndigheder, samt leve op til alle sikkerhedsbestemmelser. 
 • Anlægget skal have installeret alarmer for at minimere risikoen for indbrud – og hvis der er krav fra brandmyndighederne ligeledes brandalarmer. Herudover skal bygningen opfylde evt. krav fra asbest regulativer.
 • Hvis anlægget er bemandet, skal det have en butik/et kontor til modtagelse af kunder. 
 • Inden tegning af kontrakt med kunder, skal kundens identitet verificeres. Betalinger skal ske elektronisk. Kun i særlige tilfælde kan kontantbetalinger accepteres.
 • Rummene på anlægget skal være adskilt fra hinanden og være bygget i robuste materialer som eksempelvis stål eller mursten. Det enkelte rum skal være udstyret med separat lås, og mulighed for anden adgang til rummet skal forhindres – eksempelvis mellemrum mellem skillevægge og loft.
 • Kunderne skal have uhindret adgang til deres rum med koder og/eller nøgler.
 • Anlægget skal have en plan for skadedyrsbekæmpelse.
 • Virksomheden skal have sikret sig den nødvendige forsikring af bygning og forretningen.