Dansk self storage forening er medlem af Federation of European Self Storage Associations (FEDESSA), en gruppe af nationale foreninger, der slog sig sammen for at give branchen en fælles stemme i hele Europa. 
FEDESSA har nu over 70 % af self storage anlæggene i Europa som medlemmer.