2022 rapporten er den 11. årlige branche undersøgelse, som er lavet af Federation of European Self Storage Associations (FEDESSA). I år er rapporten for første gang blevet lavet i et samarbejde med CBRE. På trods af de udfordringer der har været igennem det sidste år, forårsaget af COVID-19 og økonomisk modvind, har self-storage branchen fortsat med at klare sig godt. Interessen fra investorer er fortsat meget stor, og der er et stort misforhold imellem den kapital, der ønskes investeret, i forhold til de muligheder, der er i markedet.

Rapporten er tiltænkt som referencepunkt for investorer og self-storage virksomheder, i et voksende og dynamisk marked.

Der er modtaget svar til rapporten fra mere end 100 self-storage virksomheder, der repræsenterer mere end 1000 anlæg i 24 lande. Dette udgør mere end 1/3 af det totale marked. Undersøgelsen inkluderer ikke Storbritannien, men besvarelser til Self Storage Association UK’s (SSA UK) 2022 årsrapport er blevet tilføjet til denne rapport, hvor det har givet mening.

For første gang indeholder rapporten også data fra forbrugerundersøgelser i udvalgte europæiske lande for at få en forståelse af forbrugeropfattelsen af self-storage og kendskabet til branchen blandt forbrugerne.

Se rapport

De fleste svar til undersøgelsens spørgsmål tager udgangspunkt i den 31. marts 2022.

 

Væsentlige konklusioner
 • Antallet af anlæg i Europa er steget med 5.1% og udlejningsbart areal er steget med 4.8% de sidste 12 måneder
 • Den gennemsnitlige leje per m2 i Europa er EUR 290, en stigning på 7.9% siden sidste år
 • 59% af de adspurgte virksomheder forventer at forhøje lejen betragteligt inden for de næste 12 måneder
 • Den gennemsnitlige belægning er 80.2%, lidt lavere end sidste år (81.5%)
 • Over halvdelen af virksomhederne har en gennemsnitlig belægning på mere end 85%
 • 77% af operatørerne forventer at belægningsprocenten vil stige over de næste 12 måneder
 • Forbruger kendskabet til produktet varierer på tværs af landene. 45% af befolkningen i Spanien har aldrig hørt om self-storage, mens kun 12% af de adspurgte i Sverige og 9% af de adspurgte i UK aldrig har hørt om self-storage
 • Kendskabet til de enkelte operatørnavne/-mærker er lavt, med typisk et ledende mærke i hvert marked
 • På det europæiske kontinent har 64% af befolkningen aldrig brugt eller overvejet at bruge self-storage
 • I Holland og Sverige har 12% af befolkningen overvejet at bruge self-storage, mens 20% i Spanien overvejer det
 • Inflation er den største bekymring for self-storage operatørerne, efterfulgt af recession og stigende omkostninger for køb af byggeret
 • Andelen af erhvervskunder er steget fra 22% i 2021 til 29% i 2022.
 • Antallet af ESG initiativer er fortsat lavt, og kun 38% af anlæggene har LED lys og 3% har installeret solceller

Tidligere udgaver af rapporten kan hentes via dette link: