2021 rapporten er den tiende i rækken af årsrapporter om self-storage branchen i Europa, som laves af Federation of European Self Storage Associations (FEDESSA). Undersøgelsen laves i samarbejde med JLL, som er ejendomsrådgiver. 

Undersøgelsen er lavet med input fra self-storage operatører for at kvantificere branchens størrelse samt identificere primære trends på tværs af Europa. Tanken er, at brancherapporten bliver den vigtigste reference for investorer og operatører i denne voksende og dynamiske branche.

I undersøgelsen, sendte 100 operatører svar retur, Dette svarer til mere end 900 self-storage anlæg fordelt på 18 lande, hvilket dækker ca. 1/3 af det totale marked. Undersøgelsen inkluderer ikke det engelske marked, hvor der bliver lavet en separat undersøgelse. De vigtigste resultater fra Storbritanien bliver dog også medtaget i den europæiske rapport.Svarene på de fleste af spørgsmålene i undersøgelsen tager udgangspunkt i status per 31. marts 2021.

Se rapporten

Vigtigste resultater
  • I 2021 skønner vi, at der nu er 5.173 self storage faciliteter med 11 mio. kvadratmeter plads i Europa.

  • De ti største operatører i Europa står for 18 % af antallet af faciliteter og 37 % af den samlede tilgængelige plads

  • 78 % af faciliteterne i Europa er placeret i de seks mest modne lande.

  • Den gennemsnitlige leje i Europa er 268,74 EUR pr. kvadratmeter pr. år, hvilket er en stigning på 7 % i forhold til sidste års resultater

  • Den gennemsnitlige belægning i Europa steg til 81,5 % fra 79,8 %.

  • Næsten halvdelen af faciliteterne i vores datasæt havde en belægningsgrad på over 85 %

  • Udestående udlejning i mere end 30 dage faldt fra 8,7 % i 2020 til kun 3,7 % på trods af virkningerne af pandemien

  • Operatørerne er fortsat optimistiske i deres udsigter, idet 86 % af de adspurgte forventer forbedrede indtjeningsforventninger i løbet af det næste år og 72 % forventer forbedrede belægningsgrader

  • Der er 104 faciliteter under opførelse, 53 i planlægningsfasen og 90 spekulative faciliteter i undersøgelsens stikprøve.

  • Antallet af ansatte pr. facilitet er fortsat faldende. Der er nu i gennemsnit 1,34 fuldtidsansatte pr. facilitet sammenlignet med 1,77 i 2015. 7 % af faciliteterne i vores datasæt er nu helt ubemandede.

Tidligere udgaver af rapporten kan hentes via dette link:

Tidiligere udgaver af rapporten: